CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

  • Entidade inscrita no rexistro de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural e do Mar en materia de capacitación agraria e transferencia tecnolóxica, co número de rexistro ECMR_036/13.
  • Homologada para impartir cursos de MANIPULADOR-APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (nivel básico).
  • Entidade inscrita no rexistro da Conselleria do Medio Rural e do Mar de entidades autorizadas para impartir programas de formación en materia de benestar animal, co número de rexistro BA_67/13.
  • Entidade homologada para impartir cursos de BENESTAR ANIMAL PARA O TRANSPORTE E CRÍA EN EXPLOTACIÓNS.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

  • Centro inscrito no censo de CENTROS E ENTIDADES DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO da Consellería de Traballo e Benestar.

OUTROS ORGANISMOS

  • Entidade rexistrada para a impartición de cursos de FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS na Comunidade Autónoma Galega. 
  • Entidade impartidora de CURSOS PARA TRABAJADORES DEL SECTOR METAL. Homologación de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo.
  • Entidade organizadora da FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO, realiza a xestión das actividades formativas as que fai referencia a Orden TAS 2307/2007.