ADGD039PO CONTABILIDADE FINANCEIRA
...
Modalidad

Teleformación

Colectivo al que va dirigido

DESEMPREGADOS/AS + OCUPADOS/AS

Plan

PLAN OCUPADOS

Sector

Administración y gestión (Oficinas y Despachos)

Centro impartidor

Localidad de impartición

Comienzo


Fecha límite de inscripción

30/08/2024

Fin


Duración

110 horas

Horario

Precio

precio :GRATUITO

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Objetivos del curso

Coñecer o marco conceptual da contabilidade financeira e a lexislación actual vixente respecto diso e os conceptos básicos de contabilidade e do plan xeral de contabilidade, así como desenvolver as diferentes operacións básicas posibles na contabilidade financeira e os elementos e factores influentes na constitución e distribución das operacións cos socios da empresa.

Contenidos

1. A contabilidade.
2. O patrimonio.
3. As contas.
4. O plan xeral de contabilidade.
5. Compras e gastos.
6. Vendas e ingresos.
7. A regularización de existencias e o proceso contable básico.
8. Contabilidade do imposto sobre o valor engadido.
9. Os dereitos de cobranza.
10. Imposto sobre beneficios.
11. Constitución da empresa.
12. Distribución de beneficios.
13. As fontes de financiamento.
14. Ampliacións de capital.
15. Préstamos recibidos e pólizas de crédito.
16. O leasing.
17. O inmobilizado.
18. Subvencións, doazóns e legados.
19. Activos non correntes mantidos para a venda.
20. Os investimentos financeiros.
21. Créditos concedidos.
22. Operacións en moeda estranxeira, periodificación e outras cuestións.
23. Confección das contas anuais.
24. Gastos e ingresos imputados ao patrimonio neto.

Personas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obtendré

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Archivos

Financiado por:

Contacta con nosotr@s

Si eres un usuario registrado, debes iniciar sesión para rellenar tus datos personales de forma automática.
Recuerda que puedes inscribirte en una o en varias acciones formativas.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.