SANT024PO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN XERIATRÍA
...
Modalidad

Teleformación

Colectivo al que va dirigido

DESEMPREGADOS/AS + OCUPADOS/AS

Plan

PLAN OCUPADOS

Sector

Sanidad

Centro impartidor

Localidad de impartición

Comienzo

29/02/2024

Fecha límite de inscripción

08/03/2024

Fin

11/04/2024

Duración

70 horas

Horario

Precio

precio :GRATUITO

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Objetivos del curso

Coidar e atender ao paciente xeriátrico, humanizando o trato co enfermo dando resposta ás demandas de atención en residencias, centros de día, axuda domiciliaria e familiar.

Contenidos

1. ASPECTOS XERAIS DE ENFERMERÍA E XERIATRÍA.
   1.1. Envellecemento.
   1.2. Valoración integral do ancián.
   1.3. Os coidados básicos de enfermería ou plan de coidados integral de enfermería.
   1.4 A habitación hospitalaria.
2. PRINCIPAIS PATOLOXÍAS NOS MAIORES.
   2.1. Enfermidades do aparello respiratorio no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.2. Enfermidades do aparello cardiovascular no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.3. Enfermidades do aparello dixestivo no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.4. Enfermidades do aparello locomotor no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.5. Enfermidades do sistema endocrino no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.6. Trastornos neurolóxicos no ancián: patoloxías e tratamentos.
   2.7. Trastornos dermatolóxicos no ancián: patoloxías e tratamentos.
3. COIDADOS E TÉCNICAS NA ATENCIÓN Ao MAIOR.
   3.1. Relacións entre o profesional e as persoas maiores: actitude correcta.
   3.2. Coidados e axuda na nutrición e a hidratación.
   3.3. Coidados e axuda nas necesidades de eliminación.
   3.4. Coidados do aseo do ancián.
   3.5. Necesidades de mobilización.
   3.6. Aplicación de medios físicos para diminuír a temperatura corporal.
   3.7. Coidados despois do falecemento.
   3.8: Procedendo de actuación ante os malos tratos.
4. O PROFESIONAL AUXILIAR NO ÁMBITO DOMICILIARIO.
   4.1. A asistencia domiciliaria: Introdución.
   4.2. Definición de asistencia domiciliaria.
   4.3. Poboación diana.
   4.4. Recursos.
   4.5. Etapas do proceso de atención domiciliaria.
   4.6. Actuación do auxiliar de enfermería.
5. O PROFESIONAL AUXILIAR NO ÁMBITO RESIDENCIAL.
   5.1. O ámbito residencial.
   5.2. Concepto de centro residencial.
   5.3. Funcións do auxiliar de enfermería no ámbito residencial.
6. O AUXILIAR E A ATENCIÓN FAMILIAR.
   6.1: A comunicación do auxiliar coa familia: identificación de necesidades de apoio emocional e psicolóxico do paciente, coidador principal e a familia.
   6.2: A comunicación do auxiliar de enfermería coa familia nas últimas fases da vida.
7. ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS DE URXENCIA.
   7.1. Urxencias xeriátricas.
   7.2. Deterioración funcional xeneralizada.
   7.3. Urxencias dos procesos agudos xeriátricos.
   7.4. Urxencias na reagudización dos procesos crónicos.
   7.5. Urxencias psicosociais.
8.TÉCNICAS DE ASISTENCIA NOS COIDADOS DE ENFERMERÍA.
   8.1. Constantes vitais.
   8.2.Medicamentos: presentación e administración.
   8.3. Procedementos de enfermería.
9. FOMENTO DE HÁBITOS SAUDABLES.
   9.1. A alimentación no maio.
   9.2. A hixiene no ancián.
   9.3. As pezas de vestir no aciano.
   9.4. A actividade física no aciano.
   9.5. Lecer e tempo libre.

Personas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obtendré

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Archivos

Financiado por:

Contacta con nosotr@s

Si eres un usuario registrado, debes iniciar sesión para rellenar tus datos personales de forma automática.
Recuerda que puedes inscribirte en una o en varias acciones formativas.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.