SSCE127PO PROBLEMAS DE CONDUTA E A SÚA RESOLUCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
...
Modalidad

Teleformación

Colectivo al que va dirigido

DESEMPREGADOS/AS + OCUPADOS/AS

Plan

PLAN OCUPADOS

Sector

Educación

Centro impartidor

Localidad de impartición

Comienzo

04/03/2024

Fecha límite de inscripción

08/03/2024

Fin

24/04/2024

Duración

70 horas

Horario

Precio

precio :GRATUITO

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Objetivos del curso

Identificar os problemas de conduta asociados a comportamentos antisociais e inadaptación social, implementando as estratexias e programas de solución e intervención.

Contenidos

1. PROBLEMAS DE CONDUTA.
   1.1. Aproximación Conceptual.
2. INADAPTACIÓN SOCIAL.
   2.1. Introdución.
   2.2. Concepto.
   2.3. Adolescentes infractores: perfil, factores de risco e protección
   2.4. Intervención socioeducativa. Intervención socioeducativa aberta. Intervención socioeducativa institucionalizada.
   2.5. A educación social.
   2.6. Inserción laboral. Conclusións.
   2.7. Realización dunha comparativa sobre as vantaxes e inconvenientes da intervención socioeducativa aberta e a institucionalizada.
3. COMPORTAMENTO ANTISOCIAL.
   3.1. Introdución.
   3.2. Concepto.
   3.3. Diferenzas de xénero e idade no comportamento antisocial.
   3.4. Factores de risco. Factores individuais. Factores familiares. Factores escolares. Factores socioeconómicos e culturais.
   3.5. Comportamento antisocial, trastorno da personalidade antisocial e delincuencia. Comportamento antisocial. Trastorno antisocial da persoalidade.
   3.6. Delincuencia xuvenil. Conclusións.
4. A COMUNICACIÓN HUMANA.
   4.1. Introdución. 
   4.2. Axiomas da comunicación humana. A escoita activa. A empatía. Barreiras da comunicación. Suposicións erróneas sobre o proceso da comunicación.               Distorsións cognitivas máis usuais. Conclusións. Definición de escoita activa, as súas indicacións para facilitala e as principais barreiras que a dificultan.
5. RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
   5.1. Intervención dende os Centros Escolares nos Problemas de Conduta Antisocial. 
   5.2. Introdución á escola como sistema. Subsistema clase: clima social e contorna física.
   5.3. O profesor: a xestión da aula. Relacións profesor-familia-alumno. O profesor: a xestión da aula. Relacións profesor-familia. Relacións profesor-alumno.
   5.4. A disciplina na aula: técnicas e estratexias de control. Como coñecer ao noso grupo? Como debemos actuar? Importancia do sistema familiar na                   resolución de conflitos. Subsistemas u holones familiares.
   5.5. O papel da familia na educación. Fundamentos xerais para unha colaboración entre os profesores e os pais nas distintas etapas educativas.                             Conclusións.
   5.6. Enumeración das principais estratexias de control na aula e as súas características máis destacadas. Análises do clima social e a contorna física que                 rodea a unha escola a través dun suposto práctico.
6. COMO ELABORAR PROGRAMAS E ESTRATEXIAS DE SOLUCIÓN EFICACES.
   6.1. Introdución.
   6.2. Aspectos que hai que ter en conta para a elaboración de programas. Avaliación das necesidades.
   6.3. Estratexias de solución dos problemas na aula.
7. ALTERACIÓNS DO COMPORTAMENTO NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA.
   7.1. Introdución.
   7.2. A ansiedade. O trastorno de ansiedade por separación. O trastorno por ansiedade excesiva ou hiperansiedad.
   7.3. O trastorno de angustia ou de pánico.
   7.4. O trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).
   7.5. Os medos.
   7.6. A fobia escolar, o rexeitamento para acudir á escola.
   7.7. A fobia social ou o trastorno por evitación na infancia.
   7.8. A hiperactividade.
   7.9. O trastorno negativista desafiante (TDN).
   7.10. Os trastornos depresivos.
   7.11. O autismo. Características clínicas do trastorno autista.
   7.12. A agresividade.
   7.13. Conclusións.
   7.14. Reflexión e explicación das principais alteracións do comportamento e do modo de afrontalas de forma eficaz.
8. MARCO LEGAL E DE DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS.
   8.1. Principais programas desenvolvidos en España e en Europa.
   8.2. Programas desenvolvidos en España -Programas desenvoltos en Europa.
   8.3. Comparación entre os programas de intervención europeos e os españois e procura a través da Web doutro tipo de programas desenvolvidos.
   8.4. Responsabilidade Civil e Penal do Profesorado.

Personas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obtendré

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Archivos

Financiado por:

Contacta con nosotr@s

Si eres un usuario registrado, debes iniciar sesión para rellenar tus datos personales de forma automática.
Recuerda que puedes inscribirte en una o en varias acciones formativas.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.